top of page

Acerca de

Picture 1.png

UAB Plastvis technologinių ekoinovacijų diegimas- įrangos įsigijimas

Projekto kodas: 03.3.2-LVPA-K-837-02-0045

Priemonė: Eco inovacijos LT+
Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 829.500 EUR
Finansavimo suma: 369.791.1 EUR

 

Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti technologines inovacijas, atnaujinti gamybą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Projekto metu bus įsigyjama nauja plastiko produkcijai gaminti skirti įrengimai. 

ES parama leis įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti plastikiniai  produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą. Įsigyjama įranga leis padidinti gaminių kokybę, įdiegti naujas plastiko gaminių apdirbimo technologijas ir tokiu būdu prailginti gaminių naudojimą ir jų būvio ciklą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-11-30

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-09-17

 

 

Finansuojama 

iš Europos regioninio plėtros fondo 

 

Projekto vykdytojas:

UAB Plastvis

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page